top of page

Druhy písku a kameniva pro stavby

Při stavebních pracích se vyžívá mnoho různých materiálů. Naprostým základem však je písek a další druhy kameniva. Každý z nich má trochu jiné vlastnosti a používá se pro jiné účely.Druhy písku pro stavbu

Dělení písku je možné podle spousty kritérií, tím prvním může být jeho původ:


 • Kopaný (maltový) písek: Jedná se o druh písku, který se těží na suchu (tedy ne pod hladinou vody). Vyznačuje se vysokou jemností a je tedy vhodný jako přísada do malt nebo omítek.


 • Štěrkopísek: Jeden z nejhojněji využívaných druhů písku. Je možné jej získávat (těžit) i pod vodní hladinou. Je o něco hrubší než kopaný písek. Svou strukturou se nejvíce hodí do betonu.


 • Říční písek: Tento druh se těží výhradně pod vodní hladinou. Je velmi hrubý a většinou obsahuje také kamení. Jeho využití najdeme především k zasypávání výkopů atp.Dalším dělícím kritériem je přesnější hrubost. V pískařské terminologií se tomu říká frakce. Má prakticky dvě hodnoty oddělené lomítkem, to znamená, že velikost zrn daného písku se pohybuje v jejich rozmezí.


 • Písek frakce 0/2, maltový: Ten nejjemnější písek. Jak jsme již uváděli, je vhodný na omítky, zdění, ale také na pískoviště nebo k pískování trávníků.


 • Písek frakce 0/4, betonářský praný: Ve stavebnictví se používá především pro litý beton, tedy pro kvalitní betonáže, případně do zdících směsí. Vhodný je ještě stále také na dětská pískoviště nebo jako dosyp chodníkových spár. Jedná se stále o velmi jemný písek.


 • Písek frakce 0/4 betonářský tříděný – Tento písek je vhodný pro běžné betonáže nebo nejrůznější obsypy.


 • Písek frakce 0/6 betonářský praný – Je vhodný pro strojní betonování, případně lité podlahy.


 • Písek frakce 0/8, betonářský – Zpravidla je součástí pouze litých betonů pro průmyslové využití. Například lití a výstavba pilířů.


 • Písek křemičitý: Písek, který nezapadá zrnitostí. Je používám především jako zásypový materiál.

Písek je v podstatě druhem kameniva. Kameniva je však spousta dalších druhů. Myslí se tím zrnitý materiál pro účely staveb.


 • Štěrk: Lze jej používat jako přísadu do základových materiálů, ale také například jako podklad při stavbě cest. I u štěrku rozlišujeme různé zrnitosti.


 • Kačírek: Další poměrně jemné kamenivo. Využívá se jak přísada do betonování, tak pro kompletaci cest. Mnohdy plní i funkci okrasnou jako překryv folií na zahradě a tak podobně.


 • Keramzit: Jedná se umělou náhražku výše zmíněných kamenin. Používá se především jako příměs do lehčích betonů.Zabýváme se dopravou sypkých materiálů pro stavbu. Neváhejte nás kontaktovat.

Související příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page