top of page

Likvidace stavební suti

Odvoz a likvidace stavební suti má svá pravidla. Samozřejmě není možné suť „jen tak“ vyvézt na pole nebo ji vyhazovat po částech do popelnic. S takzvaným stavebním odpadem je třeba náležitě nakládat. Do tohoto odpadního materiálu spadá téměř vše, co zbyde po demolici nebo jiném bourání. Zpravidla však cihly, beton, sklo, kovy, asfaltové směsi, keramika, štěrk, zemina, izolační materiály a další.Odvoz suti

Ještě před započetím demoličních prací je dobré popřemýšlet, jaké typy odpadů vám budou vznikat a už dopředu (třeba přímo na staveništi) začít s jeho třízením. Ušetříte si tak mnoho času, protože i stavební odpad svou povahou obsahuje tříditelné materiály, nebo takové, které potřebují jiný typ likvidace. Typicky jsou to eternitové krytiny, azbest nebo jiné nebezpečné látky. Kovový odpad lze naopak odvézt do sběrného dvora, můžete tak za něj dostat zaplaceno.


Nejjednodušším způsobem likvidace běžného odpadu ze stavby je jeho odvezení na skládku nebo do sběrného dvora. Sem lze v místě vašeho bydliště odvážet odpad zdarma, zpravidla se to však netýká odpadu stavebního (právě zmíněný beton, cihly, atd.). Než takový sběrný dvůr navštívíte, vždy se předem informujte, za jakých podmínek váš odpad přijmou a také v jakém množství. Ceníky jednotlivých sběrných dvorů se poměrně hodně liší.


Velké objemy odpadů vám sběrný dvůr nemusí, jeho kapacity jsou často omezené. V tu chvíli přichází na řadu skládky, zde budete však muset zaplatit téměř jistě. Ceny se pohybují v řádech stokorun za jednu tunu odpadu. Odvoz odpadu, pokud je ve velkém množství, je mnohdy výhodnější svěřit specializované firmě. Často mají nasmlouvané výhodnější podmínky a navíc vše naloží a likvidaci máte prakticky bez práce.

Comments


bottom of page